ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

1. เลือกรายการสินค้า

เลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้ออ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นให้เลือกจำนวนที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้คลิกที่ไอค่อน หยิบใส่ตะกร้า หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่อหรือเลือกไปยังตะกร้าได้ทันที
 

 
 

 
  กรณีที่คลิกเลือกสินค้าต่อแต่ไม่ได้เลือกสินค้าหรือกรณีต้องการไปยังหน้าตะกร้าสินค้าเพื่อดูรายละเอียดสินค้าในตะกร้าสินค้าให้คลิกที่  ตะกร้า


 

2. จากนั้นระบบจะนำท่านไปยังหน้ารายละเอียด

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนหากต้องการจะเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้า ให้เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ไอค่อน อัพเดทตะกร้าสินค้า

 

 

3. จากนั้นเมื่อท่านได้เช็คข้อมูลสินค้าครบเรียบร้อย ให้คลิ้กไปยังไอคอน  ดำเนินการชำระเงิน

 


 

4. ระบบจะนำท่านมายังหน้า Check out

กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วน  กรณีต้องการใบกำกับภาษีให้คลิกเลือกที่ checkbox  ต้องการใบกำกับภาษี  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ไอค่อน ดำเนินการต่อ

 
  
 

5. การเลือกการชำระเงิน

ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือกซื้อให้ละเอียด หลังจากนั้นให้เลือกวิธีการชำระ เมื่อดำเนินการเสร็จให้คลิกที่ checkbox  ยอมรับข้อตกลงนี้  แล้วคลิก   Pay now  เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ