กรรไกรตัดเหล็ก PICUS ขนาด 14",18",24",30",36",42"

กรรไกรตัดเหล็ก PICUS ขนาด 14",18",24",30",36",42"

Special Price ฿700.00

Regular Price: 1,100.00

รหัสสินค้า : PIC-TP

Availability : สินค้าหมด


VOTE
รุ่น TP-1400: 14 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 6 มม.
ความยาวของเครื่อง: 355 มม.
น้ำหนัก: 0.98 กก.
รุ่น TP-1800: 18 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 7 มม.
ความยาวของเครื่อง: 455 มม.
น้ำหนัก: 1.43 กก.
รุ่น TP-2400: 24 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 9 มม.
ความยาวของเครื่อง: 610 มม.
น้ำหนัก: 2.47 กก.
รุ่น TP-3000: 30 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 11 มม.
ความยาวของตัวเครื่อง: 770 มม.
น้ำหนัก: 3.88 กก.
รุ่น TP-3600: 36 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 13 มม.
ความยาวของตัวเครื่อง: 930 มม.
น้ำหนัก: 5.60 กก.
รุ่น TP-4200: 42 นิ้ว
อัตราการตัดสูงสุด: 15 มม.
ความยาวของตัวเครื่อง: 1,050 มม.
น้ำหนัก: 8.10 กก.