เกียร์ทดรอบ GONG TKVA Series

เกียร์ทดรอบ GONG TKVA Series

Special Price ฿2,200.00

Regular Price: 3,800.00

รหัสสินค้า : GOG-TKVA
สำหรับงานทดรอบ ใช้ในงานอุตสาหกรรม

สถานะสินค้า : มีสินค้า


VOTE
สำหรับงานทดรอบ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
เบอร์: 50
แรงม้า: 1/2 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 12 มิล ออก 17 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 60
แรงม้า: 1 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 15 มิล ออก 22 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 70
แรงม้า: 2 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 18 มิล ออก 28 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 80
แรงม้า: 3 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 22 มิล ออก 32 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 100
แรงม้า: 5 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 25 มิล ออก 38 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 120
แรงม้า: 7.5 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก (MM): เข้า 30 มิล ออก 45 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 135
แรงม้า: 10 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 35 มิล ออก 55 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 155
แรงม้า: 15 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 40 มิล ออก 60 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที
เบอร์: 175
แรงม้า: 20 HP
ขนาดเพลาเข้า-ออก(MM): เข้า 45 มิล ออก 65 มิล
อัตราทด(RPM): 10 20 30 40 50 60 รอบ/นาที่